Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 •  Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ
 •  Ε1 και Ε9 της τελευταίας πενταετίας θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 •  Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο/η  συμβολαιογράφος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ
 •   Φωτοτυπία ταυτότητας
 •   Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
 •   Συμβόλαιο
 •   Άδεια οικοδομής
 •   Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη του ορόφου
 •   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2238/94 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ ή πιστοποιητικό προκειμένου   να φανεί αν το ακίνητο είναι μισθωμένο
 •   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2459/97 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ
 •   Φορολογική ενημερότητα.
 •   Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό Δ.Ε.Η και συμβόλαιο
 •   Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο
 •   Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο αν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά
 •   Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
 •   Από 21.9.2011 κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο απαιτεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί   αυθαίρετες κατασκευές.
 •   Από 09.1.2011 σε κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο απαιτείται το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).Το ΠΕΑ εκδίδεται από Ενεργειακούς   Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην κεντρική σελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr ).Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

AΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ:

Με τον όρο "αγοραπωλησία" αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο και ο αφετέρου (αγοραστής) καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ:

Με τον όρο "αγροτεμάχιο" χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ…

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Κώδικας Δεοντολογίας και Πρότυπα Καλής Πρακτικής  της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας
Εισαγωγή

Η θέσπιση του ν. 4072/2012 περί μεσιτών ακινήτων δημιούργησε ένα βασικό πλέγμα προστασίας εντολέα- πελάτη και εντολοδόχου- μεσίτη, εντός των κανόνων που θέτει η εθνική νομοθεσία και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην ισχυροποίηση του πλέγματος αυτού. Μέσα από μια αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων υποχρεώσεων των μεσιτών, που διαμορφώθηκαν στην πράξη από την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, ο μεσίτης εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός του και την καλύτερη περιφρούρηση των συμφερόντων του εντολέα του.

Ο νόμος περί μεσιτών δεν εισάγει περιορισμό στην ποιότητα ούτε στο πλήθος των υπηρεσιών που ο μεσίτης μπορεί να προσφέρει στον πελάτη του. Περιγράφει την βασική δομή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εντός της οποίας οφείλουν να κινούνται ο…