Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εικόνα
Τα τρία είδη Φόρων Μεταβίβασης Ακινήτων και οι Αντικειμενικές Αξίες στα έτη 2014 και 2015 Από τον Ορέστη Σεϊμένη 16 Ιαν 2015 - 07:09 ΓΕΝΙΚΑ – ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η φορολόγηση των ακινήτων έχει αλλάξει πολλές φορές τά τελευταία χρόνια. Σήμερα το Κράτος εισπράττει περίπου 4 δίς€ φόρους από ακίνητα ετησίως.

Επιβάλλει στον αγοραστή Φόρο μεταβιβάσεως (Φ.Μ.Α.) 3%

Επίσης στον πωλητή φόρο υπεραξίας 15%. Ο φόρος αυτός είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει από την 1/1/2014 αλλά δεν λειτούργησε στην πράξη. Ανεστάλη μέχρι την 31/12/2016

Επιβάλλει στον αγοραστή Νεόδμητου ακινήτου ΦΠΑ 23% αντί ΦΜΑ.

Επιβάλλει στον οικοπεδούχο της αντιπαροχής ΦΠΑ 23% επί της αξίας των κτισμάτων που παίρνει από τον κατασκευαστή-εργολάβο

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο φόρος μεταβίβασης 3% υπολογίζεται στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης. Επομένως στο πόθεν έσχες του αγοραστή θα λαμβάνεται το τίμημα αυτό , που πραγματικά κατεβλήθη και αναγράφεται στ…

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Ποινικές κυρώσειςΆρθρο 81. Όποιος, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. (β) του παρόντος, τιμωρείται  με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών μέχρι (δύο) 2 έτη, και με χρηματική ποινή από πέντε (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 2. Οι πιο πάνω χρηματικές ποινές αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Πειθαρχικό Συμβούλιο — Πειθαρχικές ποινές Άρθρο 9 1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νομάρχη, για τα λοιπά Επιμελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μεσιτών αστικών συμβάσεων. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχουν: α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος, πο…

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εικόνα
AΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ:

Με τον όρο "αγοραπωλησία" αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο και ο αφετέρου (αγοραστής) καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ:

Με τον όρο "αγροτεμάχιο" χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Εικόνα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
 Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ Ε1 και Ε9 της τελευταίας πενταετίας θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο/η  συμβολαιογράφος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ   Φωτοτυπία ταυτότητας  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού  Συμβόλαιο  Άδεια οικοδομής  Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη του ορόφου  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2238/94 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ ή πιστοποιητικό προκειμένου   να φανεί αν το ακίνητο είναι μισθωμένο  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2459/97 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ  Φορολογική ενημερότητα.  Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό Δ.Ε.Η και συμβόλαιο  Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο  Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο αν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά  Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.  Από 21.9.2011 κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώ…

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εικόνα
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 


  Ο Σύλλογος Μεσιτών Κορινθίας εξυπηρετεί τους πολίτες ή εταιρείες να βρουν Νόμιμους πιστοποιημένους επαγγελματίες κτηματομεσίτες για να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία που επιθυμούν με ασφάλεια. Ο σύλλογος έχει εκπαιδευμένους μεσίτες πραγματογνώμονες για πραγματογνωμοσύνες -εκτιμήσεις ακινήτων επ’ αμοιβή για δικαστήρια τράπεζες και ιδιώτες.Επίσης μεσολαβεί για τη δίκαιη και διαφανή διαμεσολάβηση μεταξύ εντολέων και μεσίτη.
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εικόνα
Πάταξη των παράνομων μεσιτών στην Κορινθία.Κοινός κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας για όλους.Συνεχή εκπαίδευση για τα μέλη.Ενημέρωση όλων των Μελών του συλλόγων Μεσιτών .Εκδηλώσεις τοπικές των συλλόγων μας με την συνεργασία της ΟΜΑΣΕ.Ανάπτυξη σχέσεων με άλλους συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού.Συνεργασία μεταξύ των μελών και ανάπτυξη σχέσεων και αλληλεγγύης.ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εικόνα