Αναρτήσεις

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εικόνα
Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας όσων έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Δήμων Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου - Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο των ανωτέρω προκαποδιστριακών ΟΤΑ υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε κ…

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εικόνα
Νομική Προστασία μεσίτη και πελατών του


ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Εικόνα
Τι φέρνουν οι νέοι κανόνες για τα κόκκινα δάνεια - Οι παγίδες και οι ευκαιρίες ρύθμισης "Νέα ήθη" εισάγουν στη ρύθμιση των δανείων οι κανόνες που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες προβλέπουν ανάμεσα σε άλλα την "εθελοντική" παραχώρηση της ιδιοκτησίας στις τράπεζες, αλλά και το "πάγωμα" ενός μέρους της οφειλής, τη χορήγηση νέου δανείου και πολλές άλλες διευθετήσεις.
Οι νέοι κανόνες και οι οδηγίες περιλαμβάνονται στον λεγόμενο Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος προβλέπει  ως "οριστιστική διευθέτηση" την παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου από το δανειολήπτη στην τράπεζα και τη δυνατότητα να παραμείνει ως ενοικιαστής ή να κάνει χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Οι κανόνες αυτοί αφορούν την εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των κόκκινων δανείων και είναι ανεξάρτητοι από τη νομική προστασία που υπάρχει για ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών και την προσφυγή στο νόμο "Κατσέλη" για τα υπερχρεωμένα νοικ…

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εικόνα
Τα τρία είδη Φόρων Μεταβίβασης Ακινήτων και οι Αντικειμενικές Αξίες στα έτη 2014 και 2015 Από τον Ορέστη Σεϊμένη 16 Ιαν 2015 - 07:09 ΓΕΝΙΚΑ – ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η φορολόγηση των ακινήτων έχει αλλάξει πολλές φορές τά τελευταία χρόνια. Σήμερα το Κράτος εισπράττει περίπου 4 δίς€ φόρους από ακίνητα ετησίως.

Επιβάλλει στον αγοραστή Φόρο μεταβιβάσεως (Φ.Μ.Α.) 3%

Επίσης στον πωλητή φόρο υπεραξίας 15%. Ο φόρος αυτός είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει από την 1/1/2014 αλλά δεν λειτούργησε στην πράξη. Ανεστάλη μέχρι την 31/12/2016

Επιβάλλει στον αγοραστή Νεόδμητου ακινήτου ΦΠΑ 23% αντί ΦΜΑ.

Επιβάλλει στον οικοπεδούχο της αντιπαροχής ΦΠΑ 23% επί της αξίας των κτισμάτων που παίρνει από τον κατασκευαστή-εργολάβο

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο φόρος μεταβίβασης 3% υπολογίζεται στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης. Επομένως στο πόθεν έσχες του αγοραστή θα λαμβάνεται το τίμημα αυτό , που πραγματικά κατεβλήθη και αναγράφεται στ…

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Ποινικές κυρώσειςΆρθρο 81. Όποιος, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. (β) του παρόντος, τιμωρείται  με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών μέχρι (δύο) 2 έτη, και με χρηματική ποινή από πέντε (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 2. Οι πιο πάνω χρηματικές ποινές αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Πειθαρχικό Συμβούλιο — Πειθαρχικές ποινές Άρθρο 9 1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νομάρχη, για τα λοιπά Επιμελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μεσιτών αστικών συμβάσεων. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχουν: α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος, πο…

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εικόνα
AΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ:

Με τον όρο "αγοραπωλησία" αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο και ο αφετέρου (αγοραστής) καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ:

Με τον όρο "αγροτεμάχιο" χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Εικόνα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
 Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ Ε1 και Ε9 της τελευταίας πενταετίας θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο/η  συμβολαιογράφος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ   Φωτοτυπία ταυτότητας  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού  Συμβόλαιο  Άδεια οικοδομής  Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη του ορόφου  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2238/94 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ ή πιστοποιητικό προκειμένου   να φανεί αν το ακίνητο είναι μισθωμένο  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2459/97 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ  Φορολογική ενημερότητα.  Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό Δ.Ε.Η και συμβόλαιο  Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο  Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο αν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά  Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.  Από 21.9.2011 κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώ…